Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

01.06.2023 От 1 август на миналата година влязоха в...

[Znamkak.com] Преизчисление на ползван частичен данъчен кредит за актив, използван едновременно за лично и служебно потребление

Данъци 31.05.2023

[Znamkak.com] Преизчисление на ползван частичен данъчен кредит за актив, използван едновременно за лично и служебно потребление гост-автор: Теодор Тодоров Дружество е закупило автомобил, за който има право да упражни данъчен кредит (ДК) и за който планира да се ползва от управителя му със смесено предназначение т.е....

Може ли работодателят да задължи свой подчинен да излезе принудително в платен отпуск ?

За НЕсчетоводители 26.05.2023

Може ли работодателят да задължи свой подчинен да излезе принудително в платен отпуск  ? В страницата на МТСП, в секцията Въпроси и отговори, е зададен въпрос относно предоставянето на работника или служителя платения годишен отпуск без негово съгласие.  ...

[Znamkak.com] Разходи в натура и скрито разпределение на печалбата

Данъци 22.05.2023

[Znamkak.com] Разходи в натура и скрито разпределение на печалбата   Съгласно чл. 204. (1)  т. 4 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за...

Отпада готвената разпоредба за деклариране на неполучените плащания в ДДС дневниците

Новини 05.05.2023

Отпада готвената разпоредба за деклариране на неполучените плащания в ДДС дневниците МФ ще търси консенсус за подобряване прогнозирането и анализите на приходите от ДДС източник:Министерство на финансите  Министерството на финансите ще създаде работна група, от...

Осигурителен доход при изплащане на бонуси за предходната година

Осигуряване 04.05.2023

Осигурителен доход при изплащане на бонуси за предходната година Нормативна уредба Чл. 7. КСО (1) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през...

За една имейл комуникация

За НЕсчетоводители 01.03.2023

За една имейл комуникация гост-автор: Теодор Тодоров Антон работеше, когато шефът му влезе. Поздравиха се и се здрависаха. След повече от 20 години съвместна работа, здрависването им беше станало обичай. - Ще ти...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични системи - семинар с Димитър Войнов

Събития 12.02.2023

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични системи - семинар с Димитър Войнов В последно време все повече дружества изграждат фотоволтаични системи за собствени нужди. Причините са много - най-вече пестене на сметките за електроенергия, повече сигурност, минимална...

Прилагане на ЗДДС при международната търговия със стоки. Специфични случаи на доставки- онлайн семинар с Валентина Василева

Събития 28.05.2023

Стойността на международната търговия със стоки превишава около три пъти стойността на международната търговия с услуги. В днешния глобален свят почти няма дружество, което да не е купувало или продавало стоки извън България.  Искаш ли да си компетентен при прилагането...

От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Новини 17.05.2023

  От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения Законът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата,...

За завареното положение при командировките

За НЕсчетоводители 13.04.2023

Промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина влязоха в сила от 28 март 2023 г. В страницата на МТСП, в секцията Въпроси и отговори, е зададен въпрос относно завареното положение във връзка с определянето на...

Фирмите декларират авансови вноски до 18 април

Новини 11.04.2023

На своята страница НАП ни подсеща, че след седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2023 година. Дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ до 18 април,...

Министерският съвет прие проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Новини 05.04.2023

източник:Министерски съвет  Министерският съвет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в...

Доставчиците на платежни услуги водят регистър на трансграничните плащания

Данъци 29.03.2023

НАП напомня в своята страница, че доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. Това...

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

За НЕсчетоводители 29.03.2023

На своята страница МТСП информира, че днес са одобрени от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. С тях се регламентира редът за предоставяне на еднократни помощи от 300 лв. за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас,...

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

Новини 22.03.2023

изтчник: https://mlsp.government.bg/ Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание. Целта на измененията...