Данъци и осигуровки при лица, упражняващи свободна професия - КСО, ЗДДФЛ, ЗДДС - онлайн семинар

Данъци и осигуровки при лица, упражняващи свободна професия - КСО, ЗДДФЛ, ЗДДС - онлайн семинар

14.07.2024 Упражнявате ли свободна професия?...

Предвиждат се промени в условията и реда за провеждане на обучение чрез работа

Новини 07.07.2024

Предвиждат се промени в  условията и реда за провеждане на обучение чрез работа В Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална...

Въвеждането на дружествата с променлив капитал се отлага за 2025 г.

Новини 05.07.2024

Въвеждането на дружествата с променлив капитал се отлага за 2025 г.   В ДВ брой: 57, от дата 5.7.2024 г е публикувана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до...

Какво сме подготвили през юли

Събития 30.06.2024

Какво сме подготвили през юли   В най-хубавата лятна сутрин Ви пожелаваме всеки да намери своя момент на вдъхновение и да се наслади на свободата да върши това, което обича! Нека изгревът на Джулай морнинг Ви...

Обнародвани са промени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

Труд и осигуряване 25.06.2024

Обнародвани са промени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж В Държавен вестник бр.54, от дата 25.6.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично...

Обнародвани са промени в ППЗДДС

Данъци 25.06.2024

Обнародвани са промени в ППЗДДС   В Държавен вестник брой: 54 от 25.6.2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Какви са...

Какво сме подготвили през юни

Събития 05.06.2024

Какво сме подготвили през юни     7.06.2024 Срочни трудови договори - онлайн среща с Теодора Дичева Преди началото на летния сезон ще преговорим всичко най-важно по темата...

Европарламентът прие първата директива за работещите през онлайн платформи

Труд и осигуряване 02.06.2024

Европарламентът прие първата директива за работещите през онлайн платформи Европейският парламент прие директива относно работата през платформи. Евродепутатите одобриха нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през платформи. Те имат...

На 16.07.2024 г. влиза в сила разпоредбата на чл. 63а, ал. 1 от ЗМИП

Новини 11.07.2024

Агенцията по вписванията напомня, че на 16.07.2024 г. влиза в сила разпоредбата на чл. 63а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Лицата по чл. 4 ЗМИП, както и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 ЗМИП трябва да уведомяват Агенцията по вписванията,...

Вече могат да се подават документи за еднократна помощ за ученици

Новини 06.07.2024

От своя сайт МТСП напомня, че родителите на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите....

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Труд и осигуряване 13.06.2024

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето   Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира редът за прехвърляне на отпуск...

Срочен трудов договор

Срочни трудови договори 05.06.2024

В началото на летния сезон, влез в ZnamKak.com и си припомни:   Когато за работата е определен срок, по-кратък от една година - срокът за изпитване е до един месец. Съгласно чл. 68 ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т....

Публикуван е проект на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта

Труд и осигуряване 26.05.2024

В Портала за обществени консултации https://www.stratgey.bg е публикуван на обществено обсъждане Проект на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага: - приемане на...

Средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. достига 2 198 лева.

Труд и осигуряване 19.05.2024

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите...

Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност?

Труд и осигуряване 12.05.2024

Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност? Неработните дни НЕ прекъсват временната неработоспособност. Ако болн. лист свършва в петък и в понеделник лицето не се е възстановило, новият болничен ще се издаде от събота, ако диагнозата е същата и има връзка с...

Как се коригират допуснати технически грешки в болничен лист?

Труд и осигуряване 12.05.2024

От своята страница Националният осигурителен институт дава отговор на два често срещани въпроса относно допуснати грешки по издаване на болничния лист:   Как се коригират допуснати технически грешки в болничен лист? Допуснати технически грешки може да се установят:...