Приети са промени в Наредба № Н-13

Приети са промени в Наредба № Н-13

20.02.2024   В ДВ брой: 15, от дата 20.02.2024...

Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС - онлайн семинар

Събития 12.02.2024

Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС - онлайн семинар Отдавна искахме да направим нещо различно - да обсъдим дадена тема от всички страни.  Ето първото ни предложение: Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС с участието...

От 2025 г. такса битови отпадъци ще бъде на база количество изхвърлени отпадъци

Данъци 03.02.2024

От 2025 г. такса битови отпадъци ще бъде на база количество изхвърлени отпадъци От 2025 г. общините преминават към нов начин на определяне на такса битови отпадъци на база количество изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента....

Какво сме подготвили през февруари

Събития 01.02.2024

Какво сме подготвили през февруари Ако сте абонат на ZnamKak.com, вижте какви срещи сме подготвили през февруари за Вас!   21.02.2024 Особености при попълването на Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ гост...

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО

Данъци 27.01.2024

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО   Министерство на земеделието и храните е пренотифицирало държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” пред...

За някои нови/увеличени санкции по ЗДДС

Данъци 21.01.2024

За някои нови/увеличени санкции по ЗДДС Относно декларирането на касовите наличности ако надвишават 50 000 лв. Чл. 192а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Лице, което, като е длъжно, не декларира или...

Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък

Данъци 19.01.2024

Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения,...

За командировъчните над 1000 лева и справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ

Данъци 18.01.2024

За командировъчните над 1000 лева и справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ Съгласно чл. 19 (1) от Наредбата за командировките в страната на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Труд и осигуряване 25.02.2024

В Портала за обществени консултации https://www.strategy.bg е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на НООСЛБГРЧМЛ

Труд и осигуряване 25.02.2024

В Портала за обществено обсъждане https://www.strategy.bg е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица...

Министерството на финансите започва работа по създаване на единна приходна агенция

Новини 20.02.2024

Министерството на финансите съобщи, че започва работа по създаване на единна приходна агенция, която ще обедини Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.  Опитът показва, че единните приходни агенции водят до по-ефективно администриране на приходите....

Промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Труд и осигуряване 17.02.2024

С предложените промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя се премахват изискванията за доказване на факти и обстоятелства и предоставяне на документи, за...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Труд и осигуряване 17.02.2024

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да...

Парламентът прие на първо четене да се обединят три регистъра на Агенцията по заетостта за намаляване на административната тежест

Труд и осигуряване 15.02.2024

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Със законопроекта, за намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, извършващи посредническа дейност и за предприятията, осигуряващи временна работа, се обединяват три...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Труд и осигуряване 15.02.2024

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да...

НОИ внедрява електронно осигурително досие за пенсия

Новини 11.02.2024

източник: БТА Националният осигурителен институт (НОИ) ще внедри интегрирана информационна система, която ще позволи използването на Електронното осигурително досие за пенсия (ЕОДП). В него по нов начин ще бъдат представени някои от съществуващите и към момента на сайта на...