Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

07.08.2022 В Държавен вестник брой: 62, от дата...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през август

Събития 01.08.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през август   Може да е понеделник, но пък е лято, при това началото на най-отпускарския месец.  Не позволявайте на това, което не можете да правите, да пречи на това, което можете :) Не...

Промени в дневниците по ДДС относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашното и хляба

Данъци 26.07.2022

Промени в дневниците по ДДС относно отразяването на доставките  с нулева ставка за брашното и хляба В ДВ бр. 59 от 26. 07.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Част от промените са във...

Публикувано е указание за прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и нулева ставка на хляба

Данъци 13.07.2022

Публикувано е указание за прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и нулева ставка на хляба В рубриката Законодателство е публикувано Указание за прилагане на Параграф 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС, приет със Закона за държавния бюджет на Република...

Единодушно НС прие на първо четене минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС да стане от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари догодина

Данъци 08.07.2022

Единодушно НС прие на първо четене  минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС да стане от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. от 1 януари догодина Единодушно с 212 гласа "за", без нито един "против" и "въздържал се" Народното събрание прие на първо четене промени в ЗДДС, с които се завишава минималният праг на...

Обнародвани са правилата за ползване на компенсацията за горивата

Новини 05.07.2022

Обнародвани са правилата за ползване на компенсацията за горивата В ДВ бр. 52, от дата 5.7.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С параграф 17 се въвеждат...

Промени в ЗДДС в сила 01.07.2022, касаещи намалената и нулева ставка на данъка

Новини 05.07.2022

Промени в ЗДДС в сила 01.07.2022, касаещи намалената и нулева ставка на данъка В ДВ бр. 52, от дата 5.7.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С параграф 25 се правят...

Промени в данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, в сила от 1 юли 2022 г

Новини 05.07.2022

Промени в данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, в сила от 1 юли 2022 г В ДВ бр. 52, от дата 5.7.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. В преходните и заключителните разпоредби се...

15 дни отпуск по бащинство - промяна на изискуемия осигурителен стаж от 01.08

Осигуряване 08.08.2022

Съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Досега бащата имаше право на този вид отпуск при условие, че...

Документи за изплащане на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Новини 08.08.2022

От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Правото на отпуск и обезщетение на...

Публикувана е нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

Данъци 27.07.2022

Публикувана е нова версия 11.02, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта. Реализираните промени в...

Обнародвани са Закон за изменение на ЗДДС и Закон за изменение на Закона за здравето

Новини 25.07.2022

В ДВ брой: 58, от дата 23.7.2022 г. (извънреден) са обнародвани  Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност и Закон за изменение на Закона за здравето     Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност....

До 1 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2022 г.

Новини 22.07.2022

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2022 г. Тъй като тази...

Годишната инфлация за юни 2022 г. спрямо юни 2021 г. е 16.9%

Новини 15.07.2022

Националният статистически институт /НСИ/ публиква данни за инфлацията  и индекси на потребителските цени. Месечната инфлация е 0.9%. Инфлацията от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 10.1%, а годишната инфлация за юни 2022 г. спрямо юни 2021 г. е...

От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина

Осигуряване 14.07.2022

От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, реши парламентът. Народното събрание прие на първо и на второ четене измененията в Закона за здравето. Законопроектът цели да запълни...

Парламентът прие на второ четене промените в ЗДДС за увеличаване на минималния праг за регистрация

Данъци 14.07.2022

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност за увеличаване на минималния праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Депутатите решиха измененията в закона да влязат в сила от първо число на...