[Znamkak.com] Някои въпроси относно условието за достъпност при предоставянето на ваучери за храна

[Znamkak.com] Някои въпроси относно условието за достъпност при предоставянето на ваучери за храна

25.09.2022 Ваучерите за храна са все повече предпочитан...

Въпроси, свързани с прилагане на компенсацията от 0.25 лв. за гориво

Данъци 12.09.2022

Въпроси, свързани с прилагане на компенсацията от 0.25 лв. за гориво В страницата на НАП, в системата Въпроси и отговори, са публикувани писма, които касаят прилагането на компенсацията от 0.25 лв. за гориво: относно признаването на операторски...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през септември

Събития 05.09.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през септември   В началото на септември вече всички мислим за есента, за работата и училището. Нека тези мисли създават усещане за преход, за промяна, за израстване!  Според астролозите...

Предстоят промени в НРВПО и НПОПДОО

Новини 29.08.2022

Предстоят промени в НРВПО и НПОПДОО На страницата на МТСП, раздел Обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното...

Ваучерите за туристически услуги - най-често задаваните въпроси и техните отговори

Новини 26.08.2022

Ваучерите за туристически услуги - най-често задаваните въпроси и техните отговори   Източник:Министерство на туризма (government.bg) На сайта на Министерството на туризма е създадена нова секция, където подробно ще бъдат коментирани възможностите, които предлагат...

15 август - празник на Варна, празничен и неприсъствен ден за всички варненци

Осигуряване 15.08.2022

15 август - празник на Варна, празничен и неприсъствен ден за всички варненци С решение на Общ. съвет, 15 август е обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна. Как би следвало да се третира денят - като почивен или празничен? Какво...

Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

Новини 07.08.2022

Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г. В Държавен вестник брой: 62, от дата 5.8.2022 г. е обнародван  ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда.  С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС)...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през август

Събития 01.08.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през август   Може да е понеделник, но пък е лято, при това началото на най-отпускарския месец.  Не позволявайте на това, което не можете да правите, да пречи на това, което можете :) Не...

Постановление № 286 от 21 септември 2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

Новини 27.09.2022

 В Държавен вестник,  брой: 77, от дата 27.9.2022 г. е публикувано Постановрение № 286 от 21.09.2022, с което се определя 1 януари 2023 г. размер на линията на бедност за страната 504 лв. Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване...

Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Осигуряване 23.09.2022

източник:   НОИ (noi.bg) В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2022 г. Съгласно разпоредбата на...

До утре, 14.09, НОИ ще приема старите образци на Приложения № 10 и 11

Осигуряване 13.09.2022

Страница на НОИ, раздел Разработчици на софтуер Във връзка с изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, са публикувани утвърдените...

Публикувани са проекти за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ЗАДС

Новини 05.09.2022

На страницата на Министерството на финансите и на https://www.strategy.bg  са публикувани за обществено обсъждане: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и мотиви към него Промените се налагат поради:...

МФ отговори на националния омбудсман за ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“

Новини 27.08.2022

Министърът на финансите Росица Велкова отговори на питането на омбудсмана на Република България за начисления ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“. В отговора се казва, че на основание чл. 155 от Закона за енергетиката (ЗЕ) клиентите на топлинна енергия в...

15 дни отпуск по бащинство - промяна на изискуемия осигурителен стаж от 01.08

Осигуряване 08.08.2022

Съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Досега бащата имаше право на този вид отпуск при условие, че...

Документи за изплащане на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Новини 08.08.2022

От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Правото на отпуск и обезщетение на...

Публикувана е нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

Данъци 27.07.2022

Публикувана е нова версия 11.02, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта. Реализираните промени в...