Среща в Zoom 28.01:Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти

Среща в Zoom 28.01:Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти

24.01.2022 В петък, 28 януари, ни предстои една...

Среща в Zoom 21.01: Практически проблеми при допълнителните парични вноски в ООД

Събития 17.01.2022

Среща в Zoom 21.01: Практически проблеми при допълнителните парични вноски в ООД Ако си абонат на ZnamKak.com, заповядай на нашата среща в Zoom на 21 януари! Ще разговаряме с доц. д-р Николай Колев от  Адвокатско дружество Колев, Ангелов и Митева на...

Публикувана е нова версия на софтуера на НАП за генериране на декларации обр. № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73

Новини 14.01.2022

Публикувана е нова версия на софтуера на НАП за генериране на декларации обр. № 1, № 3 и № 6 и  справките по чл. 73 Публикувана е нова версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. , инструкция за...

Неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж през 2022 г.

Новини 10.01.2022

Неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж през 2022 г. Съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този...

[Znamkak.com] Допълнителни парични вноски. Съдебна практика.

Счетоводство 06.01.2022

[Znamkak.com] Допълнителни парични вноски. Съдебна практика. гост-автор: Теодор Тодоров Допълнителните парични вноски са обективна реалност и дали ни харесва или не, съществуват в практиката. В този материал разгледахме защо възникват, как...

Заплати, майчинство и семейни помощи в първите три месеца на 2022 г.

Осигуряване 05.01.2022

Заплати, майчинство и семейни помощи в първите три месеца на 2022 г. За пръв път Новата година дойде със стара минимална заплата – 650лв. Планира се тя да стане 710 лв. през март. Според данни на МФ на минимална заплата се осигуряват 750 000 българи. В...

Нова година - Ново начало - със ZnamKak.com

Събития 12.12.2021

Нова година - Ново начало - със ZnamKak.com От Новата година ще започна : 1. повече да се уча и да се усъвършенствам 2. да спортувам повече и да работя върху по-добрата своя версия 3. по-малко да се тревожа за маловажни неща...

Среща в Zoom 09.12:Корекции на ползван данъчен кредит. Частичен данъчен кредит

Събития 05.12.2021

Среща в Zoom 09.12:Корекции на ползван данъчен кредит. Частичен данъчен кредит Както всяка година и в края на тази ще извършваме инвентаризации на материалните запаси и ще взимаме решения за брак или ще установяваме липси. Тогава ще се наложи корекция на...

На вниманието на родителите, чиито деца са под карантина

Новини 24.01.2022

От Министерството на здравеопазването напомнят: Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право на болничен лист. Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване. Родителите на ученици до 14 години, които не...

Разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените от 25 декември 2021 г.

Осигуряване 17.01.2022

От началото на годината за лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), е достъпна справка на интернет страницата на института за разпорежданията, постановени за преизчисляването на техните пенсии. Разяснения относно...

Нови длъжностни наименования по НКПД от 01.01.2022

Новини 10.01.2022

Със заповед № РД 01-342/10.12.2021 на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с нови длъжностни наименования на Националната класификация на професиите и длъжностите. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2022 г.    ...

Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

Новини 07.01.2022

Източник: nra.bg Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ /ЗРБ/. Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г. Съгласно измененията, се преобразува ЕИК...

От 4 януари 2021 година ЕГН в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код

Новини 02.01.2022

От 4 януари 2021 година ЕГН в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от 9 знака /ЕИК/ на физическите лица и ще предостави...

Указание на МФ относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Новини 29.12.2021

Публикувано е Указание на министъра на финансите относно счетоводно отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh. Документът е издаден на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството. Приетата от...

Промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021

Новини 29.12.2021

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влязоха в сила от 23 декември 2021 г. Някои от по-важните изменения и допълнения, без претенции за изчерпателност са: Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени...

20 % по-ниска глоба за административно нарушение, ако е платена в 14-дневен срок

Новини 29.12.2021

При наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера ѝ с 20 %, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното им постановление. Това гласи нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която влезе...