ZnamKak.com  - Какво сме подготвили за декември

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за декември

28.11.2022 В един мрачен и дъждовен ден винаги трябва...

Задатък и ДДС

Счетоводство 17.11.2022

Задатък и ДДС гост-автор: Теодор Тодоров Днес Антон не го свърташе в офиса. Имаше такива дни – без спешни задачи или нещо, което да го накара да си размърда мозъка, мрачни, облачни дни, в които все...

Придобиване и подобрения на ДМА - семинар с Димитър Войнов

Събития 01.11.2022

Придобиване и подобрения на ДМА - семинар с Димитър Войнов Вашата фирма има ли дълготрайни активи ? А наясно ли сте на 100% кога едно придобиване следва да се осчетоводи като актив и кога като разход? Какви са данъчните и...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за ноември

Събития 01.11.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за ноември Да работиш тихо, да се учиш постоянно и да предаваш знания. Не е ли това мисията на съвременния будител? Ако всеки от нас е съБУДИЛ дори един човек, ако му е предал вяра, знание и е просветил...

Как следва да се изчислят дните на новия отпуск по чл. 164в от КТ, когато се ползва на части ?

Осигуряване 19.10.2022

Как следва да се изчислят дните на новия отпуск по чл. 164в от КТ, когато се ползва на части ? Новият отпуск за бащата по чл. 164в от КТ е в размер на два месеца и може да се ползва наведнъж или на части. Според чл. 46ж, ал. 2 НРВПО отпускът по чл. 164в КТ се заявява и ползва в...

Общи и специфични случаи за издаване на протоколи по чл.117 ЗДДС - семинар с Валентина Василева

Събития 05.10.2022

Общи и специфични случаи за издаване на  протоколи по чл.117 ЗДДС - семинар с Валентина Василева Познавате ли всички случаи, в които  се издава протокол по чл.117 ЗДДС? Спазвате ли срока и всички реквизити при издаването му ? Знаете ли как да...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за октомври

Събития 02.10.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за октомври Всеки ден, всеки миг правим избори.  Нашите избори, които ни отличават от изборите на другите, са нашата самоличност.  Защо да избереш ZnamKak.com ? Ето четири причини да го...

[Znamkak.com] Някои въпроси относно условието за достъпност при предоставянето на ваучери за храна

Данъци 25.09.2022

[Znamkak.com] Някои въпроси относно условието за достъпност при предоставянето на ваучери за храна Ваучерите за храна са все повече предпочитан и използван метод от фирмите в България за предоставяне на допълнителни социални придобивки на служителите. Съгласно Закона за държавния бюджет...

Отчет за продажбите за сделките по специалните режими по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС

Данъци 23.11.2022

В последните промени на Правилника за прилагане на ЗДДС (ДВ. бр.59 от 26 Юли 2022г.) има едно допълнение, което касае лицата, регистрирани по специалните режими по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС*. Те следва да съставят отделен отчет за продажбите за сделките, за които прилагат тези...

Публикувани са новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца

Новини 22.11.2022

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник. Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и...

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Новини 18.11.2022

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с годишен...

До 15 ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

Новини 07.11.2022

Националната агенция по приходите ни подсеща, че на 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната...

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Новини 25.10.2022

На страницата на Министреството на финансите е публикувана за обществено обсъждане Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Документът има за цел да предложи концепция за обхвата и структурата на нов Закон за въвеждане на еврото в Република България....

НАП стартира кампания спрямо лица с нелогично високи касови наличности

Новини 11.10.2022

На своя сайт Националната агенция за приходите ни информира, че за поредна година стартира кампания спрямо близо 12 800 лица, които са посочили в годишните си финансови отчети за 2020 г., че държат в брой над 100 хил. лева. Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на...

Постановление № 286 от 21 септември 2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

Новини 27.09.2022

 В Държавен вестник,  брой: 77, от дата 27.9.2022 г. е публикувано Постановрение № 286 от 21.09.2022, с което се определя 1 януари 2023 г. размер на линията на бедност за страната 504 лв. Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване...

Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Осигуряване 23.09.2022

източник:   НОИ (noi.bg) В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2022 г. Съгласно разпоредбата на...