За един парцел и неговия собственик

За един парцел и неговия собственик

16.11.2021 гост-автор: Теодор Тодоров Антон...

Въпроси и отговори за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Данъци 13.11.2021

Въпроси и отговори за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания НАП публикува отговорите на най-често задаваните въпроси от родители и работодатели във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания    Въпроси...

Честит Международен ден на счетоводителя !

Събития 10.11.2021

Честит Международен ден на счетоводителя ! Честит Международен ден на счетоводителя, колеги!  Нека Балансът винаги да Ви е точен - между работа и семейство, между вземане и даване! Нека бъдем благодарни за това, което съдбата...

За професионалната етика или кратко резюме на Етичния кодекс на IFAC

Счетоводство 28.10.2021

За професионалната етика  или кратко резюме на Етичния кодекс на IFAC гост-автор:Теодор Тодоров Ние всички се стремим да повишаваме своята квалификация и професионализъм. Под „повишаване“, разбираме усвояване на нови знания и умения, прилагането им...

[Znamkak.com] Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск

Казуси 26.10.2021

[Znamkak.com] Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск Може би почти всичко е казано за ползването на платения годишен отпуск и различните особености в този правен режим. Но след новата Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 година на министъра на...

Дължими обезщетения при прекратяване на договор за възлагане на управление

Осигуряване 22.10.2021

Дължими обезщетения при прекратяване на договор за възлагане на управление гост-автор: доц. д-р Николай Колев Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“ 1. Обезщетение при прекратяване на договора за възлагане на управление се дължи,...

За някои странности в данъчните закони

Данъци 14.10.2021

За някои странности в данъчните закони гост-автор: Теодор Тодоров  Данъчните закони са съвкупност от правила, които регламентират каква част от „заработеното“ от данъчния субект ще изземе държавата и начина, по...

Прилага ли се Кодексът на труда към договора за възлагане на управление?

Осигуряване 11.10.2021

Прилага ли се Кодексът на труда към договора за възлагане на управление? гост-автор: доц. д-р Николай Колев Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“ Краткият отговор на поставения въпрос е – НЕ, не се прилага, защото договорът...

Публикувани са новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца

За НЕсчетоводители 25.11.2021

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник. Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ...

02.12 Осигурителното законодателство през практиката – 2021 год. - онлайн семинар

Събития 14.11.2021

Актуални КАЗУСИ по осигурителното законодателство  ПРАКТИЧЕСКИ  примери и въпроси  ДОКАЗАН лектор, с когото времето минава неусетно Не е ли това формулата за един истински полезен семинар по социалното осигуряване ? Каним те на: Осигурителното...

Среща в Zoom 26.11:Различни въпроси на разпределението на печалбата в ООД и АД

Събития 08.11.2021

Въпросите относно разпределението на печалбата заемат централно място при управлението и членуването във всяко едно търговско дружество. Това е разбираемо, защото целта на съдружниците и акционерите е възвръщане на инвестицията чрез получените дивиденти. Тези въпроси обаче често...

Среща в Zoom 11.11: Право на неплатен отпуск

Събития 05.11.2021

  Ако си абонат на нашата платформа Znamkak.com, ела на срещата ни в Zoom на 11 ноември ! Ще говорим за  Право на неплатен отпуск Наш гост ще бъде Теодора Дичева, експерт по трудово право. Ще говорим за: Право на работника и служителя...

Счетоводството в глобалния свят

Счетоводство 25.10.2021

гост-автор: Теодор Тодоров Както и всичко друго около нас, счетоводството се глобализира. В световен мащаб, съществуват две организации, които определят развитието на счетоводството. Това са Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Фондацията по международни...

Държавна помощ за родителите на деца до 14 години, които учат дистанционно

Новини 21.10.2021

Източник: Единен информационен портал - COVID-19 | coronavirus.bg Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ в случай, че са принудени да излязат в...

Как да платите ДДС по специалните режими

Данъци 07.10.2021

На страницата на НАП е публикувана Банковата сметка за превод на дължим към други държави-членки на ЕС данък върху добавената стойност по глава 18 от ЗДДС (специални режими „в Съюза“, „извън Съюза“ и “Внос”) в евро. Титуляр на сметката e ...

Публикувани са проекти за изменения и допълнения на ЗДДС, ЗКПО и ЗАДС

Данъци 06.10.2021

В Портала за обществени консултации  https://www.strategy.bg/ са публикувани за обществено обсъждане:  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за...