Законосъобразно ли е при вътрешно заместване на служител да се прилага чл.120 от КТ вместо чл. 259 КТ?

Законосъобразно ли е при вътрешно заместване на служител да се прилага чл.120 от КТ вместо чл. 259 КТ?

23.05.2022 Нормативна уредба Чл. 120. (1) от КТ...

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през май

Събития 02.05.2022

ZnamKak.com - Какво сме подготвили през май И ето настъпи месец май - месецът на най-многото почивни дни, баловете и приближаващото лято. Подготвили сме интересни събития, с които искаме да Ви изведем за малко от работната рутина....

За данъчното планиране (данъчната оптимизация)

Данъци 19.04.2022

За данъчното планиране (данъчната оптимизация) гост-автор: Теодор Тодоров Данъчното планиране (данъчната оптимизация) е процес, съвсем различен от глупавото неотчитане на приходи, неиздаване на касови бонове или прехвърляне...

19.05 Казуси при международна търговия със стоки, данъчно третиране по ЗДДС - онлайн семинар с Валентина Василева

Събития 10.04.2022

19.05 Казуси при международна търговия със стоки, данъчно третиране по ЗДДС - онлайн семинар с Валентина Василева Почти няма счетоводител, който да не се е сблъсквал с казус, свързан с ДДС при сделки със стоки с международен елемент. Затова решихме да направим семинар, който да включва САМО казуси...

ZnamKak.com - какво сме приготвили през април

Събития 03.04.2022

ZnamKak.com - какво сме приготвили през април В началото сме на  април - месец, в който герои ще бъдете самите Вие - ще се стремите да изпълнявате списъка със задачи, ще носите отговорности, ще поемате нови предизвикателства. В...

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Новини 30.03.2022

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка източник: Министерство на труда и социалната политика (government.bg) Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и...

Срокове по ЗДДФЛ относно годишните задължения за 2021 г.

Данъци 21.03.2022

Срокове по ЗДДФЛ относно годишните задължения за 2021 г. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от 10 януари до 30 април 2022 г. (3 май 2022 г.) – за физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския...

Обнародвана е Инструкция за съдържанието и реда за представяне в НОИ на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд

Осигуряване 15.03.2022

Обнародвана е Инструкция за съдържанието и реда за представяне в НОИ на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд Съгласно Кодекса за социално осигуряване, чл. 5 (7), осигурителят е длъжен: 1. да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се...

Публикувано е Указание на МФ относно данъчното третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Новини 12.05.2022

На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Целта на указанието е да поясни...

Обнародвано е Постановление относно здравното осигуряване на лицата с временна закрила

Новини 10.05.2022

В Държавен вестник  Брой: 35, от дата 10.5.2022 г. е обнародвано  Постановление № 69 за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за...

Възнаграждението за нощен труд най-малко 1.07 лев на час от началото на април 2022 г.

Осигуряване 02.05.2022

С промяната на минималната работна заплата от началото на април, се промени и допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд. Съгласно променения механизъм от началото на 2021 в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, размерът на допълнителното...

Важна информация отн. Декларация обр.1 с вид осигурен 22

Осигуряване 21.04.2022

Източник nra.bg Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22. Това са физически...

Фирмите декларират авансови вноски до 15 април

Новини 08.04.2022

 Националната агенция по приходите напомня от своята страница, че след седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2022 година. До 15 април дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за...

Право на обезщетение за безработица когато лицето е ползвало над 30 работни дни неплатен отпуск през 2021г.

Новини 07.04.2022

На страницата на Министерството на труда и социалната политика, в рубриката " Въпроси и отговори" е даден отговор на следния въпрос:   Въпрос: Имам ли право на обезщетение за безработица, ако съм ползвал 75 дни неплатен отпуск през 2021г....

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Новини 04.04.2022

В портала за обществени консултации  https://www.strategy.bg е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Основните цели на предложените изменения и допълнения в КТ са: 1. насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото...

Обнародвано е Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Новини 30.03.2022

В Държавен вестник,  брой: 25, от дата 29.3.2022 г. е обнародвано е Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната Член единствен. (1) Определя от 1 април 2022 г. размер на минималната месечна работна заплата за...